2006-06-30

Bruego

Mi parolas la anglan, la hispanan kaj la internacian lingvon
Mi scipovas paroli ilin
sed mi silentas
sssilentasss
Mi mutiĝas kontraŭ la bruego
brrrrruego
Miaj etaj timidaj vortoj
pene eniras la salonon---->
plenBrua ega salono.
Kie vi estas?
Ĉu vi ne aŭdas mia voko?
Ĉiuj drinkas, interparolas, ridegas kaj fumas
Mi fumas cigaredon ankaŭ
kaj iras al balkono
trapasante ilin
preterpasante ŝin
Kaj tie,
mi sentas
la malvarma nokta venteto en mia vizaĵo.
Kaj aŭdas:
la bruon el la salono
la silenton el la nokta ekstero