2006-05-15

Imaga saluto

Mi ne estas reala homo, sed mi estas vera;
Mi ne estas homo, tute male, mi estas neo,
kaj ĉiu neo estas jeso.
Mi ne estas fakta, sed imaga.
Revoj estas pli veraj ol veroj
kaj veroj pli revaj ol revoj.
Ne kun'agas poemon tiuj ĉi vortoj, sed kun'agas versojn.
Ne tre bone parolas mi Esperaton,
sed mi verkas per klaraj kaj belaj sonoj
Mi estas bebo kun lernanta lango,
lernante lingvon mi memoras sonĝojn
Mi estas maljunulo kiu pensas pri junulinoj
Mi pentras pensojn
kaj voras vortojn
kaj skribas multkolorajn salatojn
nokte,
en la mallumo de la mondo.